Traitement de Tickets

Traitement de Tickets

JetScan iFX® i100 et
JetScan iFX® i200

Tri et numérisation de tickets

JetScan iFX® i400

Trieuse de billets de banque multi-poches JetScan iFX i400